© 3 WERK Deutschland GmbH | Impressum | Datenschutzerklärung | Sitemap | AGB | Kontakt

HOTLINE: 0151 / 7088 38 88 НАЧАЛНА СТРАНИЦА DE 							EN							RUS							BUL

Stuttgarter Str. 20
75395 Ostelsheim


телефон +49 (0) 7033 / 409 96 25
факс        +49 (0) 7033 / 409 96 28


още DOWNLOADS още Брошура форма за поръчка подход ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

Изпитателни, сортировъчни и подобрителни работи
Ние осигуряваме качеството на вашите продукти при вас, при вашите клиенти или при нас и се грижим за навременната доставка. Например след напускане на производството и преди доставката или по време на монтажа в процеса на доставката. Прозрачни дневни, седмични или месечни доклади, а по желание, и съобщения за текущия статус, ви показват прецизно изпълнените задачи и графика на изпълнението им. За проверка на тези данни, при желание, ще получите и собствен достъп до сървъра.


Визуален контрол
С осветени лупи, микроскопи и ендоскопи разпознаваме и най-малките отклонения и надхвърляния на толеранса.


Планиране на качеството и минимизиране на риска
Компетентността, почерпена от опит, помага при минимизиране на грешките. По веригата на стойността във фазите на разработка, конструиране, серийно планиране, предварителна серия, първоначална серия е необходимо разпознаване на потенциални грешки и вземане на мерки срещу тях. В зависимост от етапа на проектиране / производство инженери или специализиран персонал се грижат последващите процеси да станат по-ефикасни и съответно с по-малък разход на средства и едновременно с това да се повишава нивото на качеството.


Материален контрол без разрушаване
С вашите или нашите контролни средства ние изпитваме щадящо и въпреки това надеждно дали качеството на материала на заготовките отговаря на зададените качества. Използват се електрически, магнитни, термични или оптични, а при необходимост, и химични технологии.

Допълнителна обработка
Индивидуалната изработка на вашите продукти може да изисква процеси за допълнителна обработка, които вие не сте предвидили във вашия стандартен производствен процес.  3 WERK предлага различни технологии на обработка на материалите под формата на контрактно или изнесено производство, за да могат вашите продукти напр. да бъдат индивидуализирани с нисък разход на средства.

ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧ. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧ. СПЕЦИАЛИСТИ ЛОГИСТИКА МОНТАЖ